Parochie - Patroonheiligen

De heilige Reinildis

St. Reinilde Laat-gotisch houten beeld van de heilige Reinilde uit de 16de eeuw, afgebeeld naast haar relikwie. Beiden zijn eigendom van de kerk in Egenhoven.

Meestal voorgesteld als pelgrim met een stok, of als martelares met een zwaard, werd zij in de 7de eeuw geboren te Kontich. Zij was de dochter van de Merovingische vorst Witger en van Amalberga, een verwante van het geslacht van de Pepijnen. Haar zuster Gudula is de patrones van de stad Brussel. Op latere leeftijd trok haar vader zich terug in een klooster te Lobbes, terwijl haar moeder kloosterlinge werd in Maubeuge.

Reinilde schonk op haar beurt in Lobbes al haar bezittingen weg en vertrok aansluitend op bedevaart naar het Heilig Land. Na haar terugkeer vestigde zij zich te Saintes, nabij Halle, waar zij een leven leidde van gebed en boete, altijd klaar om in de bres te springen voor armen en misdeelden.

Samen met de heilige Grimoaldus en Gondolfus werd zij voor het altaar van de heilige Quirinus in de kerk van Saintes door een roversbende onthoofd. De heilige Reinilde werd in de loop van de geschiedenis vooral aanroepen tegen oogpijnen, eczema, zweren en lichamelijke kwalen met psychische achtergrond. Als maagd en martelares van rijke komaf, met een voorliefde voor armen en een biezondere aandacht voor degenen die uit- of inwendig gekwetst waren, is zij in onze tijd de ideale heilige om aanroepen te worden in een bijzondere materiŽle nood, bij psychosomatische aandoeningen en ter bescherming van de huwelijkstrouw. De heilige Reinildis (Renildis, Raineldis, Renelde, Linda) wordt gevierd op 16 juli.

De aartsengel MichaŽl

Michael Volgens onze bronnen is de aartsengel MichaŽl sinds de 12e eeuw de patroonheilige in Egenhoven. Later werd de heilige Reinildis als tweede patrones toegevoegd. Het MichaŽlsbeeld dateert vermoedelijk uit de 18e eeuw.

Evenals zijn collega GabriŽl, is MichaŽl geen heilige in de strikte zin van het woord. Toch staat hij als zodanig te boek. De aartsengel is geen mens. Het bovennatuurlijk wezen heeft nooit bestaan, al wordt hij wel vermeld in de bijbel. Rond zijn persoon zijn wel legenden ontstaan.

"In het verleden kwam de engel Lucifer in opstand tegen zijn schepper teneinde diens plaats in te nemen; er ontbrandde een hemelse veldslag tussen zijn aanhang en de getrouwe engelen onder leiding van MichaŽl, met als ontknoping de val der opstandige engelen in de diepten van de hel. Sedertdien leven zij voort als duivels.

In de kunst valt MichaŽl direct te herkennen: de breedgewiekte engel in wapenrok houdt met lans of zwaard een duivel in bedwang die kronkelt onder zijn voet. Zijn verering begon toen hij in 490 verscheen bij een grot in de Gargano, niet toevallig een oeroude cultusplaats, en van die plek af sprong de militante aartsengel naar andere gebergten, want hij wordt het meest in spelonken en op toppen vereerd. Hij is de beschermer van de soldaten, maar komt even logisch voor in duivelbezweringen." (ZAAL, Wim, Alle Heiligen, pp. 332-333). Zijn feest wordt gevierd op 29 september, omdat dit de dag is van het kerkwijdingsfeest in Gargano (Italie).


vorige pagina  naar boven Vragen of opmerkingen? Laat ze ons weten.