Liturgie

De liturgische vieringen van de parochie St.Michiel en St.Reneldis:

Tip van de week
Eucharistievieringen
Doopvieringen
Catechese
Huwelijksplechtigheden
Uitvaartplechtigheden
Communie aan huis
Lectoren
Bloemen
28e Zondag door het jaar
Dag van de chronisch zieke mensen
Internationale dag voor de uitroeiing van armoede


2 Koningen 5, 14-17
Psalm 98
2 Timoteüs 2, 8-13
Lucas 17, 11-19

Tip van de week

Iedere liturgie is een dank- en lofprijzing aan God. Na het beluisteren van Gods woord, na de slotzegen in de eucharistie, is het goed om telkens te antwoorden: “Wij danken God”, “Deo gratias”. Wij hebben er alle redenen om dank te brengen, aan de Heer, onze God. Want Hij is onze dankbaarheid waardig!

Gebedsintentie

Bidden wij voor de zieken in onze buurt of familie: voor hen die herstellen, voor degenen die nog wachten op een diagnose, voor hen die aan hun lot worden overgelaten. Bidden wij voor al deze mensen.

Warm aanbevolen

Op zoek naar een bezinningstekst of lied. Neem een kijkje in de rubriek warm aanbevolen.

Eucharistievieringen

Elke zondag om 9u.

Misintenties

Aanvragen bij Paul Pollaris (tel. 016/20.01.84).

Doopvieringen

Voor de ouders van de dopelingen is er maandelijks een bijeenkomst om hen te begeleiden naar het doopsel. Het bijwonen van dergelijke bijeenkomst is noodzakelijk alvorens een afspraak te maken bij de dekenij. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Catechese (1e communie, brugcatechese, plechtige communie en Vormsel)

Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt geen catechese meer gegeven in de parochie Egenhoven. Meer informatie vindt u hier.

Huwelijksplechtigheden

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Uitvaartplechtigheden

De begrafenisondernemer neemt contact met 0471/ 31.13.99. Er is keuze tussen een uitvaart met gebedsdienst of een uitvaart met eucharistie.

Communie aan huis

Wordt verzorgd door de kernleden van ziekenzorg. Neem hiervoor contact op met Chris Eerdekens-Boghe (tel. 016/ 20 31 72).

Lectoren

Chris Eerdekens-Boghe
Constant Serverius
Jaak Bruelemans

Bloemen

Huguette Velaers


vorige pagina  naar boven Vragen of opmerkingen? Laat ze ons weten.