Liturgie

De liturgische vieringen van de parochie St.Michiel en St.Reneldis:

Tip van de week
Eucharistievieringen
Doopvieringen
Catechese
Huwelijksplechtigheden
Uitvaartplechtigheden
Communie aan huis
Lectoren
Bloemen
2e Zondag in de veertigdagentijd

Genesis 15, 5-12.17-18
Psalm 27
Fillippenzen 3, 17 – 4,1
Lucas 9, 28b-36

Jezus, Mozes, Elia
Christenen zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Hun vaderland is immers de hemel.
(Filippenzen 3, 20)

Tip van de week

De nieuwe wereld waar wij naar streven moeten wij uitbazuinen, er zelf ook gehoor aan geen. Daarom maken we het even stil in ons hart, zodat wij als nieuwe mensen Pasen kunnen vieren.

Gebedsintentie

Bidden wij voor de zielerust van Godfried Danneels. Dat de menslievendheid van onze God, zoals zijn wapenspreuk vermeld, nu ook ten volle aan hem mag verschijnen. Laat ons bidden.

Warm aanbevolen

Op zoek naar een bezinningstekst of lied. Neem een kijkje in de rubriek warm aanbevolen.

Eucharistievieringen

Elke zondag om 9u.

Misintenties

Aanvragen bij Paul Pollaris (tel. 016/20.01.84).

Doopvieringen

Voor de ouders van de dopelingen is er maandelijks een bijeenkomst om hen te begeleiden naar het doopsel. Het bijwonen van dergelijke bijeenkomst is noodzakelijk alvorens een afspraak te maken bij de dekenij. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Catechese (1e communie, brugcatechese, plechtige communie en Vormsel)

Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt geen catechese meer gegeven in de parochie Egenhoven. Meer informatie vindt u hier.

Huwelijksplechtigheden

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Uitvaartplechtigheden

De begrafenisondernemer neemt contact met 0471/ 31.13.99. Er is keuze tussen een uitvaart met gebedsdienst of een uitvaart met eucharistie.

Communie aan huis

Wordt verzorgd door de kernleden van ziekenzorg. Neem hiervoor contact op met Chris Eerdekens-Boghe (tel. 016/ 20 31 72).

Lectoren

Chris Eerdekens-Boghe
Constant Serverius
Jaak Bruelemans

Bloemen

Huguette Velaers


vorige pagina  naar boven Vragen of opmerkingen? Laat ze ons weten.