Liturgie

De liturgische vieringen van de parochie St.Michiel en St.Reneldis:

Tip van de week
Eucharistievieringen
Doopvieringen
Catechese
Huwelijksplechtigheden
Uitvaartplechtigheden
Communie aan huis
Lectoren
Bloemen
Pinksteren

Handelingen 2, 1-11
Psalm 104
Johannes 20, 19-23

Tip van de week

We durven nog nauwelijks voor onze geloofsovertuiging uitkomen. We weten het ook allemaal niet meer zo heel goed. We zullen het eerst nog wat moeten aanleren in gesloten kring, net als de leerlingen deden in de periode voor Pinksteren. We moeten daarom blijven samenkomen, van week tot week, om vertrouwd te raken met het grote geheim van God die met ons wil omgaan, opdat wij thuis raken in zijn geheimen, in zijn heiligdom.

Gebedsintentie

Bidden wij voor Koen Vanhoutte, de nieuwe bisschop van ons aartsbisdom Mechelen-Brussel. Dat Gods Geest hem moge bezielen en hem vreugde en kracht geven voor de taak waarvoor hij is geroepen.

Warm aanbevolen

Op zoek naar een bezinningstekst of lied. Neem een kijkje in de rubriek warm aanbevolen.

Eucharistievieringen

Elke zondag om 9u.

Misintenties

Aanvragen bij Paul Pollaris (tel. 016/20.01.84).

Doopvieringen

Voor de ouders van de dopelingen is er maandelijks een bijeenkomst om hen te begeleiden naar het doopsel. Het bijwonen van dergelijke bijeenkomst is noodzakelijk alvorens een afspraak te maken bij de dekenij. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Catechese (1e communie, brugcatechese, plechtige communie en Vormsel)

Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt geen catechese meer gegeven in de parochie Egenhoven. Meer informatie vindt u hier.

Huwelijksplechtigheden

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Uitvaartplechtigheden

De begrafenisondernemer neemt contact met 0471/ 31.13.99. Er is keuze tussen een uitvaart met gebedsdienst of een uitvaart met eucharistie.

Communie aan huis

Wordt verzorgd door de kernleden van ziekenzorg. Neem hiervoor contact op met Chris Eerdekens-Boghe (tel. 016/ 20 31 72).

Lectoren

Chris Eerdekens-Boghe
Constant Serverius
Jaak Bruelemans

Bloemen

Huguette Velaers


vorige pagina  naar boven Vragen of opmerkingen? Laat ze ons weten.