Liturgie

De liturgische vieringen van de parochie St.Michiel en St.Reneldis:

Tip van de week
Eucharistievieringen
Doopvieringen
Catechese
Huwelijksplechtigheden
Uitvaartplechtigheden
Communie aan huis
Lectoren
Bloemen
28e Zondag

Wijsheid 7, 7 – 11
Psalm 90
Mc. 10, 17 - 30
Door het oog van een naald

14 oktober: dag van de verkiezingen
14 oktober: dag van de chronisch zieke mensen
14 oktober: heiligverklaring paus Paulus VI
17 oktober: dag van de strijd tegen armoede

Tip van de week

Ieder jaar op 17 oktober wordt dus onze aandacht gevestigd op onze strijd tegen de armoede. En in de aanloop van deze werelddag wordt er van 10 tot 17 oktober, campagne gevoerd om de mensen hiervoor ook te sensibiliseren.

Gebedsintentie

Heer, nu vele bisschoppen in Rome samen zijn, maak uw Kerk aandachtig voor de vreugde en het verdriet van jongeren en van allen die oprecht God zoeken in de wereld vandaag.

Warm aanbevolen

Op zoek naar een bezinningstekst of lied. Neem een kijkje in de rubriek warm aanbevolen.

Eucharistievieringen

Elke zondag om 9u.

Misintenties

Aanvragen bij Paul Pollaris (tel. 016/20.01.84).

Doopvieringen

Voor de ouders van de dopelingen is er maandelijks een bijeenkomst om hen te begeleiden naar het doopsel. Het bijwonen van dergelijke bijeenkomst is noodzakelijk alvorens een afspraak te maken bij de dekenij. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Catechese (1e communie, brugcatechese, plechtige communie en Vormsel)

Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt geen catechese meer gegeven in de parochie Egenhoven. Meer informatie vindt u hier.

Huwelijksplechtigheden

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Uitvaartplechtigheden

De begrafenisondernemer neemt contact met 0471/ 31.13.99. Er is keuze tussen een uitvaart met gebedsdienst of een uitvaart met eucharistie.

Communie aan huis

Wordt verzorgd door de kernleden van ziekenzorg. Neem hiervoor contact op met Chris Eerdekens-Boghe (tel. 016/ 20 31 72).

Lectoren

Chris Eerdekens-Boghe
Constant Serverius
Jaak Bruelemans

Bloemen

Huguette Velaers


vorige pagina  naar boven Vragen of opmerkingen? Laat ze ons weten.