Liturgie

De liturgische vieringen van de parochie St.Michiel en St.Reneldis:

Tip van de week
Eucharistievieringen
Doopvieringen
Catechese
Huwelijksplechtigheden
Uitvaartplechtigheden
Communie aan huis
Lectoren
Bloemen
25e Zondag

Wijsheid 2, 12.17 – 20
Jakobus 3, 16 – 4,3
Marcus 9, 30 – 37
Wie een kind ontvangt, 'al was het maar één' ontvangt God zelf
(Mc 9, 37 b)

Tip van de week

Voor hen die een thuis hebben, klinkt die oproep misschien vergezocht. Als je je ergens thuis voelt, sta je daar niet bij stil. Maar zij die zo’n thuis missen en ernaar op zoek zijn, blijven soms zitten met gevoelens van onbehagen, frustratie of onvrede. Wrijvingen en polarisatie loeren dan al snel om de hoek. Scheldtirades op sociale media, racistische memes en fysiek geweld worden dan voor sommigen een uitlaatklep, die een kwalijke spiraal van wrevel en haat, in het leven roept.

Gebedsintentie

Naar aanleiding van de 21ste september, Internationale Dag van de Vrede, bidden wij om een 'thuis' voor iedereen.

Warm aanbevolen

Op zoek naar een bezinningstekst of lied. Neem een kijkje in de rubriek warm aanbevolen.

Eucharistievieringen

Elke zondag om 9u.

Misintenties

Aanvragen bij Paul Pollaris (tel. 016/20.01.84).

Doopvieringen

Voor de ouders van de dopelingen is er maandelijks een bijeenkomst om hen te begeleiden naar het doopsel. Het bijwonen van dergelijke bijeenkomst is noodzakelijk alvorens een afspraak te maken bij de dekenij. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Catechese (1e communie, brugcatechese, plechtige communie en Vormsel)

Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt geen catechese meer gegeven in de parochie Egenhoven. Meer informatie vindt u hier.

Huwelijksplechtigheden

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Uitvaartplechtigheden

De begrafenisondernemer neemt contact met 0471/ 31.13.99. Er is keuze tussen een uitvaart met gebedsdienst of een uitvaart met eucharistie.

Communie aan huis

Wordt verzorgd door de kernleden van ziekenzorg. Neem hiervoor contact op met Chris Eerdekens-Boghe (tel. 016/ 20 31 72).

Lectoren

Chris Eerdekens-Boghe
Constant Serverius
Jaak Bruelemans

Bloemen

Huguette Velaers


vorige pagina  naar boven Vragen of opmerkingen? Laat ze ons weten.