Liturgie

De liturgische vieringen van de parochie St.Michiel en St.Reneldis:

Tip van de week
Eucharistievieringen
Doopvieringen
Catechese
Huwelijksplechtigheden
Uitvaartplechtigheden
Communie aan huis
Lectoren
Bloemen
14e Zondag door het jaar

Jesaja 66, 10-14c
Psalm 66
Galaten 6, 14-18
Lucas 10, 1-12.17-20

Tip van de week

Het enige wat Jezus de leerlingen op het hart drukt is dat zij iedereen vrede moeten toewensen. Vrede wijst op volheid, volmaaktheid, het is een eigenschap van God zelf. Het Hebreeuse woord voor 'vrede', 'sjaloom', duidt op 'heelheid'. Jezus gebruikte het persoonlijk als groet. Je wenst de ander die je ontmoet, toe dat hij een mens is uit één stuk, integer en ongecompliceerd. Zo deelt de mens in de volmaaktheid van God.

Gebedsintentie

Dat wij de moed hebben ons christen-zijn te vertalen in een houding van menslievendheid tegenover de vluchtelingen.

Overlijdens

Wij vernemen het overlijden van Fernande Haven, echtgenote van Clem Van Gossum. Zij werd geboren te Heverlee op 23 april 1932 en overleed in het WZC Sint-Bernardus te Bertem op 6 april . De plechtige uitvaartliturgie rond de urne zal platshebben in de Sint-Michiel en Reinildisparochiekerk te Egenhoven, op zaterdag 13 april om 10.00 uur.

En Freddy Ronsmans, weduwnaar van Angèle Brussche en echtgenoot van Rita Versmissen, geboren te Heverlee op 22 september 1930, overleed in Gasthuisberg op donderdag 11 april 2019. Er is een afscheidsplechtigheid in de aula van uitvaartverzorging Pues, Geldenaaksebaan 344 te Heverlee, op donderdag 18 april 2019 om 10.00 uur.

Warm aanbevolen

Op zoek naar een bezinningstekst of lied. Neem een kijkje in de rubriek warm aanbevolen.

Eucharistievieringen

Elke zondag om 9u.

Misintenties

Aanvragen bij Paul Pollaris (tel. 016/20.01.84).

Doopvieringen

Voor de ouders van de dopelingen is er maandelijks een bijeenkomst om hen te begeleiden naar het doopsel. Het bijwonen van dergelijke bijeenkomst is noodzakelijk alvorens een afspraak te maken bij de dekenij. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Catechese (1e communie, brugcatechese, plechtige communie en Vormsel)

Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt geen catechese meer gegeven in de parochie Egenhoven. Meer informatie vindt u hier.

Huwelijksplechtigheden

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Uitvaartplechtigheden

De begrafenisondernemer neemt contact met 0471/ 31.13.99. Er is keuze tussen een uitvaart met gebedsdienst of een uitvaart met eucharistie.

Communie aan huis

Wordt verzorgd door de kernleden van ziekenzorg. Neem hiervoor contact op met Chris Eerdekens-Boghe (tel. 016/ 20 31 72).

Lectoren

Chris Eerdekens-Boghe
Constant Serverius
Jaak Bruelemans

Bloemen

Huguette Velaers


vorige pagina  naar boven Vragen of opmerkingen? Laat ze ons weten.