Liturgie

De liturgische vieringen van de parochie St.Michiel en St.Reneldis:

Tip van de week
Eucharistievieringen
Doopvieringen
Catechese
Huwelijksplechtigheden
Uitvaartplechtigheden
Communie aan huis
Lectoren
Bloemen
16e Zondag

Als schapen zonder herder
Jeremia 23, 1-6
Psalm 23
Matteüs 6, 30-34
Zelf breng ik de overgebleven schapen
bijeen uit alle landen
waarheen ik ze heb verdreven.
Ik breng ze terug naar hun weiden.

(Jer. 23,3)

Tip van de week

Nederlandse ouders van jonge kinderen voelen zich geregeld niet welkom in de kerk of worden zelfs gemaand weg te gaan omdat hun kroost te veel geluid zou maken. Zij vroegen aan de bisschoppen in een brief, overhandigd aan Mgr. Mutsaert, de hulpbisschop van Den Bosch, een voor jonge gezinnen meer welkome sfeer te creëren. Het is voor de toekomst van de Kerk zo belangrijk dat ook de jongste generaties meegenomen worden in het geloof! Zou dit enkel in Nederland een probleem vormen?

Gebedsintentie

Reeds in meer dan tien wereldsteden is er een tekort aan drinkbaar water. Dat wij de natuur met zorg zouden beheren en met meer respect zouden omgaan met de middelen die ons ter beschikking staan.

Warm aanbevolen

Op zoek naar een bezinningstekst of lied. Neem een kijkje in de rubriek warm aanbevolen.

Eucharistievieringen

Elke zondag om 9u.

Misintenties

Aanvragen bij Paul Pollaris (tel. 016/20.01.84).

Doopvieringen

Voor de ouders van de dopelingen is er maandelijks een bijeenkomst om hen te begeleiden naar het doopsel. Het bijwonen van dergelijke bijeenkomst is noodzakelijk alvorens een afspraak te maken bij de dekenij. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Catechese (1e communie, brugcatechese, plechtige communie en Vormsel)

Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt geen catechese meer gegeven in de parochie Egenhoven. Meer informatie vindt u hier.

Huwelijksplechtigheden

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Uitvaartplechtigheden

De begrafenisondernemer neemt contact met 0471/ 31.13.99. Er is keuze tussen een uitvaart met gebedsdienst of een uitvaart met eucharistie.

Communie aan huis

Wordt verzorgd door de kernleden van ziekenzorg. Neem hiervoor contact op met Chris Eerdekens-Boghe (tel. 016/ 20 31 72).

Lectoren

Chris Eerdekens-Boghe
Constant Serverius
Jaak Bruelemans

Bloemen

Huguette Velaers


vorige pagina  naar boven Vragen of opmerkingen? Laat ze ons weten.