Liturgie

De liturgische vieringen van de parochie St.Michiel en St.Reneldis:

Tip van de week
Eucharistievieringen
Doopvieringen
Catechese
Huwelijksplechtigheden
Uitvaartplechtigheden
Communie aan huis
Lectoren
Bloemen
Doop van de Heer

Jesaja 40, 1-5.9-11
Psalm 29
Titus 2, 11-14; 3, 4-7
Lucas 3, 15-16.21-22
Dit is Mijn geliefde Zoon
(L c.3, 22b)

Tip van de week

In de bijbel wordt de heilsgeschiedenis verdeeld in drie delen, telkens aangeduid met het 'optreden' van een duif. Bij het begin van de (eerste) schepping (schepping van planten, dieren en mens): “Gods Geest zweefde over de wateren”. Bij het begin van de nieuwe schepping (de ark van Noach): een duif met een olijftakje in de snavel. En tenslotte bij de doop van Jezus van Nazareth: de heilige Geest in de gedaante van een duif. In Hem leerden wij God kennen als een persoonlijke God.

Gebedsintentie

Van 16 tot 27 januari trekken Vlaamse jongeren naar Panama, om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen. Bidden wij voor hen, dat zij er niet alleen elkaar of paus Franciscus, maar er vooral de Heer zelf mogen ontmoeten.

Warm aanbevolen

Op zoek naar een bezinningstekst of lied. Neem een kijkje in de rubriek warm aanbevolen.

Eucharistievieringen

Elke zondag om 9u.

Misintenties

Aanvragen bij Paul Pollaris (tel. 016/20.01.84).

Doopvieringen

Voor de ouders van de dopelingen is er maandelijks een bijeenkomst om hen te begeleiden naar het doopsel. Het bijwonen van dergelijke bijeenkomst is noodzakelijk alvorens een afspraak te maken bij de dekenij. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Catechese (1e communie, brugcatechese, plechtige communie en Vormsel)

Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt geen catechese meer gegeven in de parochie Egenhoven. Meer informatie vindt u hier.

Huwelijksplechtigheden

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Uitvaartplechtigheden

De begrafenisondernemer neemt contact met 0471/ 31.13.99. Er is keuze tussen een uitvaart met gebedsdienst of een uitvaart met eucharistie.

Communie aan huis

Wordt verzorgd door de kernleden van ziekenzorg. Neem hiervoor contact op met Chris Eerdekens-Boghe (tel. 016/ 20 31 72).

Lectoren

Chris Eerdekens-Boghe
Constant Serverius
Jaak Bruelemans

Bloemen

Huguette Velaers


vorige pagina  naar boven Vragen of opmerkingen? Laat ze ons weten.