Liturgie

De liturgische vieringen van de parochie St.Michiel en St.Reneldis:

Tip van de week
Eucharistievieringen
Doopvieringen
Catechese
Huwelijksplechtigheden
Uitvaartplechtigheden
Communie aan huis
Lectoren
Bloemen
1e Adventszondag


Dag van het Woord

Jeremia 33, 14-16
Psalm 25
1 Tessalonicenzen 3,12 – 4,2
Lc. 21, 25-28.34-36
Wees waakzaam(Lucas 21, 36)

Tip van de week

Jozef behoede ten allen prijzen het kind dat hen beiden was toevertrouwd.
Met zijn leven schijnt Jozef ons dan ook te willen zeggen dat wij altijd geroepen worden om ons als behoeders van onze broeders te gedragen. Dat is de grote boodschap die Jozef ons in stilte tracht duidelijk te maken.

Met zijn leven schijnt Jozef ons te willen zeggen dat wij altijd geroepen worden om ons als behoeders te gedragen van onze broeders, behoeders van wie aan ons is toevertrouwd.

Dan kunnen we ook zeggen dat de Heer onder ons verschenen is.

Gebedsintentie

Heilige Jozef, gij die de band met Maria en met Jezus hebt behoed, help ons zorg dragen voor de relaties in ons leven. Dat niemand, als gevolg van eenzaamheid, verlatenheid zou ervaren. Dat ieder zich verzoent met zijn eigen geschiedenis met wie vooraf is gegaan, en ook in de begane vergissingen een weg ziet waarlangs de Voorzienigheid werkt, en het kwaad niet het laatste woord heeft. Toon je een vriend van wie zich meer inspant, en, zoals je Maria en Jezus in moeilijke omstandigheden hebt gesteund, steun ook ons op onze weg. Amen

Warm aanbevolen

Op zoek naar een bezinningstekst of lied. Neem een kijkje in de rubriek warm aanbevolen.

Eucharistievieringen

Elke zondag om 9u.

Misintenties

Aanvragen bij Paul Pollaris (tel. 016/20.01.84).

Doopvieringen

Voor de ouders van de dopelingen is er maandelijks een bijeenkomst om hen te begeleiden naar het doopsel. Het bijwonen van dergelijke bijeenkomst is noodzakelijk alvorens een afspraak te maken bij de dekenij. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Catechese (1e communie, brugcatechese, plechtige communie en Vormsel)

Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt geen catechese meer gegeven in de parochie Egenhoven. Meer informatie vindt u hier.

Huwelijksplechtigheden

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u hier.

Uitvaartplechtigheden

De begrafenisondernemer neemt contact met 0471/ 31.13.99. Er is keuze tussen een uitvaart met gebedsdienst of een uitvaart met eucharistie.

Communie aan huis

Wordt verzorgd door de kernleden van ziekenzorg. Neem hiervoor contact op met Chris Eerdekens-Boghe (tel. 016/ 20 31 72).

Lectoren

Chris Eerdekens-Boghe
Constant Serverius
Jaak Bruelemans

Bloemen

Huguette Velaers


vorige pagina  naar boven Vragen of opmerkingen? Laat ze ons weten.